Hajoita ja hallitse

Kun työntekijä tulee kiusatuksi toimihenkilön/johtajan toimesta, yritys yleensä antaa kaiken tukensa kiusaajalle. Kiusatun ammattitaidolla, tunnollisuudella tai edes tuottavuudella ei tällöin usein ole mitään merkitystä.

Häirinnän taustalla saattavat olla kiusaajan oma ammattitaidottomuus, kyvyttömyys, epätunnollisuus ja se aina niin kuuluisa narsismi.

Näissä tilanteissa vaikutukset kantautuvat pitkälle. Harvoin kiusatun työkaverit uskaltavat puuttua tilanteeseen, jolloin työpaikalla on vahva epäluottamuksen ilmapiiri, joka ruokkii ja antaa voimia kiusaajalle.

Kiusatun työsuoritus kärsii tai hän jää sairauslomalle ja lopulta irtisanoutuu. Tällöin työkuorma jakautuu epätasaisesti, mikä vaikuttaa työyhteisöön ja sen kautta tarjottavaan palveluun tai suoritteeseen.

Työpaikkakiusaamiseen suhtaudutaan kuten seksuaaliseen häirintään: jos se ei ole todistettavissa, kiusattu itse on se ongelma.

Tilanne ei tule koskaan muuttumaan, elleivät työyhteisöt ymmärrä, että yhteisössä on voimaa. Yhtä työntekijää voidaan alistaa ja pelotella, mutta koko yhteisön ääntä on pakko kuunnella.

Hajota ja hallitse toimii siksi, koska sen annetaan toimia.

0