Työelämä
Olipa kerran Esihenkilö

Olipa kerran Esihenkilö

Miten kolmiodraamat muodostuvat

Kun ihmiset tuntevat henkistä pahoinvointia jostain asiasta, he muodostavat kolmiodraamoja, jolloin voivat purkaa oman pahoinvointinsa kolmanteen osapuoleen, jotteivät joudu kohtaamaan omaa pahaa oloaan.

Huonossa avioliitossa onneton vanhempi saattaa tiedostamattaan puuttua lapsen jokaiseen virheeseen, jolloin toinen vanhempi taas alkaa puolustamaan lasta. Onnettomalta vanhemmalta tuleva jatkuva syynääminen ja toruminen saa lapsen tekemään enemmän virheitä, jolloin hänestä muodostuu oman vanhemmansa toimesta ongelmalapsi. Vanhemmat riitelevät keskenään lapsesta: eivät oikeista ongelmistaan. Toinen vanhempi puolustaa lasta, kun toinen purkaa omaa onnettomuuttaan lapseen.

Sama käytös toistuu myös uudestaan ja uudestaan työelämässä. Esimies purkaa alemmuudentunnettaan omaan alaiseensa, koska ei uskalla kohdata omaa esimiestään siitä, ettei koe saavansa tarpeeksi arvostusta tekemästään työstä. Tai ammamttitaidoton henkilö purkaa omaa pahoinvointiaan ammattitaitoiseen alaiseensa, koska tämä lisää entisestään omaa arvottomuudentunnetta.

Tämän käytöksen saa purettua kohtaamalla oma pahoinvointi. Harvoin tosin ihmiset ymmärtävät purkavansa omaa oloaan muihin. Mutta jos pysähtyy miettimään, minkä takia kohtelee jotain ihmistä huonosti, saattaakin ehkä avata omasta mielestään sellaisia asioita, joita ei missään tapauksessa olisi halunnut kohdata. Näiden asioiden kohtaaminen on kaikesta kivusta huolimatta hyvä asia. Silloin ihminen voi käsitellä ne. Se on oikea tie parempaan mielenterveyteen ja tasapainoisempaan elämään.

Tämä tarina ei ole tosi. Se on mielikuvituksen tuottama tarina. Vaikka se ei ole tosi, tämäntyyppiset draamat pyörivät työyhteisöissä jatkuvasti.

Olipa kerran esihenkilö

Joka tunsi olonsa avuttomaksi ja äänettömäksi miesvaltaisessa yrityksessä.

Hän oli saanut työpaikan henkilökohtaisten suhteidensa avulla. Kaksi miespuolista ystävää olivat pelastaneet hänet vanhasta työpaikasta, jossa häntä odotti irtisanominen.

Hän tuli töihin yritykseen, josta hän ei tiennyt mitään, alalle josta hän tiesi vielä vähemmän. Hänen tehtävänsä oli vetää työnjohdon tiimiä IT-alalla, mutta hän ei ymmärtänyt, mitä työnjohdon tehtäviin kuuluu tai mitä työnjohdettavat henkilöt todellisuudessa tekevät työkseen.

Hän oli hyvin epävarma omista kyvyistään ja taidoistaan uudessa tehtävässä. Hänen vastuullaan oli parantaa tiimin toimintaa, joka tällä hetkellä oli sekaisin. Työnjohdolla oli yrityksessä erittäin tärkeä rooli toimia kentällä työskentelevien henkilöiden, asiakkaiden, esihenkilöstön, myyjien ja jopa johdon välillä. Heidän vastuullaan oli pitää huolta siitä, että asiantuntijat kentällä hoitavat työt ja projektit valmiiksi ajallaan.

Esihenkilö kaikesta epävarmuudestaan huolimatta aloitti työnsä innolla. Hän kertoi uusille alaisilleen, kuinka hänen johtamistyylinsä on puolustaa alaisiaan ja pitää huolta siitä, että heillä on kaikki hyvin.

Tutustumisvaihe

Kun Esihenkilö oli ollut työssään jonkin aikaa, hän alkoi tutustua alaisiinsa. Henkilökemiat alkoivat avautua, kuten ihmissuhteissa aina käy.

Vain yksi hänen alaisistaan oli nainen. Tiimissä oli muutama suorasanainen ja yksi sovitteleva mies. Miesten kanssa hänellä henkilösuhde muodoistui selkeäksi. Erään kanssa samaistuttiin matkailun ja ruoan kanssa, toisen kanssa puhuttiin elämäntavoista ja ruokavaliosta, kolmas oli hiljainen ja juro, joten Esihenkilö koki suurta tarvetta luoda yhteys häneen, sovittelevan henkilön kanssa hän otti äidin roolin, mutta itsevarman ja suorapuheisen naisen kanssa hän ei osannut luoda suhdetta. Hän yritti löytää naiseen yhteyttä juttelemalla meikeistä, kauneusleikkauksista ja kengistä.

Ajan kuluessa hän alkoi huomaamattaan syrjiä naispuolista alaistaan. Hän ei antanut tälle vastuullisia työtehtäviä. Jätti hänet asiakasprojektien ulkopuolelle. Pyysi häntä tekemään omat työnsä. Palavereissa ilman mitään syytä torui häntä muiden kuullen.

Esihenkilö ei puuttunut siihen, kun eräs tiimin jäsenistä kiusasi naista. Kun Nainen asialliseen sävyyn pitää puoliaan, Esihenkilö kielsi naista pitämästä puoliaan. Esihenkilö sanoi jutelleensa kiusaajan kanssa, mutta kiusaaminen loppui vasta sitten, kun kiusaaja siirtyi omasta halustaan toiseen tehtävään.

Tähän mennessä Esihenkilö oli ollut pestissään jo yli puoli vuotta. Hän ei edelleenkään ymmärtänyt, mitä asiantuntijat tai hänen tiiminsä tekevät työkseen. Hän ei saanut omalta esimieheltään tarvittavaa tukea. Muutenkin dynamiikka hänen esimiehensä ja hänen esimiehensä esimiehen kanssa oli todella hankala, koska he olivat pelastaneet hänet työttömyydeltä. Suorapuheinen Nainen oli kertonut suoraan mielipiteensä siitä, kuinka kentällä olevien asiantuntijoiden turvallisuus tulisi huomioida koronaepidemian puhjettua. Tietämättään hän oli samalla arvostellut Esihenkilön työpanosta. Esihenkilö ei itse ymmärtänyt, millä tavoin asiantuntijoiden turvallisuus tulisi huomioida, koska hän ei ymmärtänyt heidän työtään. Kun Nainen kertoi oman mielipiteensä, Esihenkilö tunsi itsensä entistä kyvyttömämmäksi omaan työhönsä. Naisen asiantuntijuus ja avoimuus ahdisti Esihenkilöä, koska ne olivat piirteitä, joista hän oli kateellinen Naiselle.

Hän ei puuttunut kiusaamiseen siksi, koska ei tiennyt sen olevan hänen lakisääteinen velvollisuutensa. Alitajuisesti hän ei puuttunut kiusaamiseen, koska hän sai tyydytystä siitä, että joku näytti Naiselle hänen paikkansa. Hänen paikkansa oli maanraossa, jossain poissa Esihenkilön silmistä. Jossain, missä hän ei olisi uhka Esihenkilölle.

Esihenkilön rooli

Esihenkilö nautti roolistaan miesten seurassa. Hän tunsi itsensä kauniiksi ja suosituksi, kun oli miespuolisten alaistensa ympäröimänä. Ruoan ystävä oli nähnyt Esihenkilön luonteen kaukaa ja omaan luonteeseensa tyypillisesti hän kertoi suoraan ja usein hyvinkin aggressiiviseen tyyliin oman näkökantansa asioihin. Asioiden pitäisi olla näin. Esihenkilö koki tässä jotain isämaista ja alistui Ruoan ystävän käytökseen. Sovittelija taas sovittelevaan tyyliinsä alistui Esihenkilön äitimäiseen otteeseen. Sovittelija tunsi suurta ahdistusta Esihenkilön paapovasta tyylistä, mutta konflikteja välttelevänä ihmisenä hän alistui tähän kohteluun. Häntä ahdisti se, miten Esihenkilö paapoi häntä hänen yksityisasioihinsa liittyvissä asioissa, muttei ollut kykenevä auttamaan työasioissa. Sen lisäksi, ettei Esihenkilö ymmärtänyt tiimin työtä, Sovittelija ei kokenut Esihenkilön olevan tarpeeksi läsnä tiimin tekemisessä tai olevan tarpeeksi motivoitunut edes oppimaan, mitä tiimi ja asiantuntijat tekevät työkseen. Hiljainen mies taas oli nostettu jalustalle. Esihenkilö ei kokenut häntä uhkaavana ja tunsi häneen jonkinlaista vetoa. Esihenkilö antoi Hiljaiselle kaikki parhaat työt, sekä jatkuvia kehuja kaikkien muiden kuullen. Hiljainen paistatteli Esihenkilön suosiossa. Esihenkilö hyväksyi Hiljaiselta kaikenlaisen käytöksen yhtään mukisematta.

Kun Nainen sairastui, Esihenkilö tietoisella tasolla ajatteli olevansa huolestunut. Alitajuisesti hän taas alkoi toivoa, että pääsisi vihdoin Naisesta eroon. Esihenkilöllä olisi paljon helpompaa olla, kun pääsisi kilpailijakseen kokemasta henkilöstä eroon. Nainen ei kuitenkaan suostunut jäämään sairauslomalle. Hänen työmotivaationsa oli niin vahva, että hän halusi jatkaa työntekoa sairaudestaan huolimatta. Hän saattoi olla joitain aikoja sairauslomalla, mutta sitkeästi palasi töihin aina uudelleen ja uudelleen. Esihenkilö yritti jokaisella kerralla huolestuneisuuden varjolla painostaa Naista takaisin sairauslomalle. Mitä Esihenkilö ei ymmärtänyt, oli se, että hän ei ollut huolissaan Naisesta, vaan hän oli huolissaan itsestä. Naisen poissaolot vaikuttivat muuhun tiimiin ja Esihenkilö alkoi saada painostusta omilta esimiehiltään. Naisen sairauspoissaolot tulivat yritykselle kalliiksi ja tiimin kuormitus alkoi purkautua Esihenkilöön tiimin käytöksessä. Mitä suurempaa painetta Naisen sairaus aiheutti Esihenkilön työlle, sitä enemmän Esihenkilö yritti puskea Naista sairauslomalle.

Kehityskeskusteluiden aikaan

Esihenkilö yritti epätoivoisesti keksiä syitä, joilla saisi painostettua Naisen sairauslomalle. Hän sanoi Naiselle, että hänen sairautensa aiheuttaa kuormaa koko tiimille. Hän kertoi, että Naisen sairaus vaikeuttaa Esihenkilön omaa työtä. Hän kertoi huomanneensa Naisen olevan vakava, mistä hän oli huolissaan. Hän ehdotti, että Naisen olisi hyvä jäädä tämän vuoksi sairauslomalle. Nainen piti puolensa, eikä alistunut. Esihenkilö kertoi Naisen olevan aggressiivinen ja kokevansa, ettei Nainen pidä työstään. Nainen kertoi, ettei olisi sairaana töissä, ellei pitäisi työstään. Esihenkilö sanoi Naisen saaneen negatiivista palautetta viestinnästään. Esihenkilö ei osannut kertoa, kuka oli palautetta antanut, eikä perustellut, mihin palaute liittyi. Hän antoi Naiselle tiukan vaatimuksen parantaa viestintätaitoja.

Nainen sanoi viestivänsä nyt jo paremmin kuin muut tiimin jäsenet, mutta Esihenkilö pysyi tiukkana. Esihenkilö kertoi, ettei Nainen tee mitään tiimille merkityksellistä ja että kuka tahansa voisi tehdä Naisen työn. Nainen kertoi tehneensä paljon asioita, joita kukaan ei ollut tehnyt ennen, kun hänet palkattiin tiimiin. Nainen kertoi saaneensa roppakaupalla hyvää palautetta niin asiantuntijoilta, johdolta, kuin asiakkailtakin, mutta tällä ei ollut Esihenkilölle mitään merkitystä. Esihenkilö sanoi, että Naisen merkitys tiimissä on mitätön, jonka takia hän ei ole oikeutettu palkankorotukseen ja hänen pitäisi jäädä sairauslomalle. Esihenkilö ei antanut Naiselle mitään positiivista palautetta.

Nainen tiesi ainakin kahden muun henkilön saaneen palkankorotukset: Sovittelijan ja Hiljaisen. Hän ymmärsi, ettei saa palkankorotusta, koska Esihenkilö ei pidä hänestä ja koska hän on sairas. Sairautensa vuoksi hän ei jaksanut alkaa väittelemään asiasta, mutta oli jälleen yhteydessä luottamusmieheen. Hän oli ajan kuluessa kerännyt ylös asioita, jotka olivat hänen mielestään epäasiallista käytöstä Esihenkilön osalta.

Korjausliike

Esihenkilö oli pettynyt siihen, ettei saanut painostettua Naista sairauslomalle. Hän ripustautui entistä enemmän Hiljaiseen. Hän otti Naiselta pois kaikki tehtävät, jotka hän pystyi ottamaan. Mukaanlukien tehtävän, jonka Johtaja oli Naiselle antanut. Kun tuli aika pitää työkykyneuvottelu, Esihenkilö halusi Naisen jäävän sairauslomalle muun tiimin takia. Hän sanoi, että voisi palkata Naisen tilalle tuuraajan, jos Nainen jäisi sairauslomalle. Nainen sanoi, ettei tämä ole mikään syy hänelle jäädä sairauslomalle. Hän jää sairauslomalle sitten, jos hän ei pysty tekemään työtään.

Kuukaudet menivät. Esihenkilö antoi kaikki Naisen työt Hiljaiselle. Hiljainen otti ne välillä mukisematta, välillä taas suoraan kieltäytyi tekemästä. Siitä huolimatta lopulta kaikki Naisen vastuutehtävät oli siirretty Hiljaiselle.

Esihenkilö oli ollut tähän mennessä reilun vuoden tehtävässään. Tiimissä tunnelma oli kireämpi kuin koskaan. Jokainen tiimin jäsen tunsi, kuinka erirarvoisiin asemiin heidät oltiin lokeroitu. Esihenkilö oli alitajuisesti antanut jokaiselle tiimin jäsenelle tietyn roolin ja hiljalleen pakottaneet heidät tähän rooliin. Osa tiimin jäsenistä taisteli tiukasti vastaan ja tämä tuntui koko tiimin tunnelmassa. Kukaan ei luottanut toisiinsa. Riitoja oli jatkuvasti. Useamman kerran joku miehistä sai Esihenkilön itkemään. Riitatilanteissa Nainen puuttui muiden käytökseen. Hän joutui myös itse tulilinjalle, mutta puuttui näihinkin tilanteisiin rauhallisesti ja asiallisesti. Esihenkilö ei tehnyt mitään. Konfliktien rauhoittamista lukuunottamatta Nainen oli hiljainen. Aiemmin Nainen oli vetänyt tiimiä eteenpäin ja puskenut yhteishenkeä, mutta Esihenkilön käytös oli pakottanut Naisen vetäytymään. Hän oli hiljainen, eikä osallistunut enää keskusteluun. Hän yritti pitää mahdollisimman matalaa profiilia, jottei joutuisi olemaan Esihenkilön kanssa tekemisissä. Siitä huolimatta Esihenkilö soitteli Naiselle ja purki hänelle omia huoliaan, koska Nainen oli tiimissä ainut nainen. Esihenkilön käytös ja hänen antamansa epärealistiset vaatimukset aiheuttivat sairauden lisäksi Naiselle valtavaa kuormaa.

Reagointi tilanteeseen

Osa miehistä reagoi tilanteeseen kiukuttelemalla. Sovittelija alkoi olla todella huolissaan tiimin tilanteesta. Hän ihmetteli sitä, miten Esihenkilö ei edelleenkään ollut päässyt sisälle siihen, mitä tiimi tai asiantuntijat tekevät työkseen. Esihenkilölle ei ollut enää tiimille aikaa, mutta siitä huolimatta Esihenkilö istui kuudesta kahdeksaan tuntia kuukaudessa palavereissa, joissa hänellä ei ollut mitään virkaa. Hänet oli alunperin otettu näihin palavereihin, jotta hän tietäisi, mitä niissä tapahtuu. Esihenkilö oli Sovittelijalle kertonut, että on näissä palavereissa edelleenkin, jotta ymmärtäisi, mitä niissä tapahtuu. Sovittelija ihmetteli, miten Esihenkilö ei ollut reilussa vuodessa edelleenkään tietoinen siitä, mitä näissä palavereissa tapahtuu, vaikka oli niissä istunut kuukaudesta toiseen.

Tuli jälleen Naisen sairauden osalta aika pitää työkykyneuvottelu. Esihenkilö yritti antaa työterveyslääkärille sellaisen kuvan, että Nainen olisi ollut jatkuvasti masentunut ja surullinen. Nainen sanoi, ettei se pidä paikkaansa. Kun Nainen pulustautui, Esihenkilö sanoi, että Naisen pitäisi jäädä sairauslomalle, koska Esihenkilö on Naisesta huolissaan. Nainen kertoi, ettei Esihenkilöllä ole mitään tarvetta olla hänestä huolissaan, sillä hänellä on käytössään kokonainen tiimi lääkäreitä ja hoitajia, sekä hänellä on perhe ja ystävät, jotka pitävät hänestä huolta. Tämän lisäksi hän itse priorisoi oman hyvinvointinsa kaiken edelle ja myös työsuojeluvaltuutettu on huolehtinut hänen hyvinvoinnistaan jo kauan ennen hänen sairastumistaan.

Esihenkilö totesi tähän, että hänen täytyy kuitenkin huomioida se, miten Naisen sairaus vaikuttaa muuhun tiimiin. Tämän takia Naisen pitäisi jäädä sairauslomalle.

Lääkäri kysyi, onko Nainen hoitanut työtehtävänsä hyvin. Esihenkilö oli pakotettu vastaamaan, että on. Myös työsuojeluvaltuutettu kertoi Naisen saaneen hyvää palautetta jopa johtajilta. Tähän lääkäri totesi, ettei näe mitään tarvetta sille, että Naisen jäisi sairauslomalle. Hän suositteli, että Esihenkilö ja Nainen selvittelisivät tätä lääkärinkin huomaamaa eripuraa. Esihenkilö lupasi järjestää keskustelun, jossa olisi myös HR ja luottamusmies paikalla.

Esihenkilö oli pettynyt työkykyneuvottelun tulokseen. Hän oli tehnyt kaikkensa, jotta saisi tahtonsa läpi, mutta koki sen sijaan joutuneensa itse tulilinjalle ja palkäsi tulleensa leimatuksi pahikseksi.

Nainen vetäytyi entisestään ja yritti pitää entistä matalampaa profiilia.

Muutoksen paikka

Aika kului. Tiimin tilanne huononi. Kränää ja napinaa oli jatkuvasti. Useita kertoja viikossa joku huusi palaverissa. Esihenkilö vältteli palavereja ja oli paljon tavoittamattomissa. Lopulta tuli tilanne, jossa jouduttiin jakamaan yhden henkilön tekemä työtehtävä jokaisen henkilön vastuulle. Esihenkilö käski tiimin sopia tehtävän jakaminen tiimin kesken. Kun tiimi ei toiminut, Esihenkilö yritti puuttua tilanteeseen. Yksi henkilöistä suoraan kieltäytyi tekemästä. Esihenkilö yritti pysyä tiukkana ja sanoi, että kaikkien täytyy tehdä. Kieltäytyjä avautui pitkällisesti siitä, kuinka hänen elämänsä on jo tarpeeksi vaikeaa muutenkin, eikä tämä tehtävä yksinkertaisesti ole mahdollista toteuttaa. Esihenkilö sanoi, että se on toteutettava, mutta Kieltäytyjä voi tehdä tämän tehtävän silloin, kun se hänelle parhaiten sopii.

Nainen sanoi, että hänen on vaikea osallistua tähän sairautensa vuoksi, mutta hän pystyisi siihen osallistumaan tiettyjen rajojen sisällä, jos kaikki osallistuvat siihen tasapuolisesti. Jokainen tekee tehtävän yhtenä päivänä viikossa. Esihenkilö sanoi jakavansa tehtävät jokaiselle ja laittavansa listan sähköpostilla.

Kun sähköposti tuli muutaman minuutin päästä, Esihenkilö oli jakanut tehtävän niille henkilöille, jotka olivat lomalla. Tämän lisäksi hän oli laittanut tehtävän Naiselle juuri niille päiville, jolloin Nainen ei voinut tätä tehtävää suorittaa, sillä hän ei ollut silloin töissä. Esihenkilö alkoi suunnitella tehtävänjakoa uudelleen. Tässä välissä Nainen kysyi Esihenkilöltä, miksei hänen rajoitettaan oltu otettu huomioon. Esihenkilö vastasi tähän, ettei voi kaikkien toiveita ottaa huomioon. Nainen selitti, minkä takia hän oli pyytänyt tehtävää tehtäväksi tietyille päiville. Hän selitti, ettei voisi tehtävää tehdä niinä päivinä, kun hän sairautensa vuoksi joutui olemaan töistä poissa. Esihenkilö sanoi, että näiden päivien osalta Nainen voisi vaihtaa tehtävän suorittamisen ajankohtaa jonkun toisen tiimin jäsenen kanssa. Nainen jatkoi perusteluaan ja teki Esihenkilölle erittäin selväksi sen, ettei kyseessä ollut toive, vaan sairauden vuoksi vaadittava joustotoimenpide. Se aiheuttaisi hänelle terveydellistä haittaa, jos hän osallistuisi tehtävän suorittamiseen minä tahansa päivänä. Hän ei ollut tähän mennessä vaatinut, eikä ollut saanut, sairautensa vuoksi minkäänlaista joustoa. Esihenkilö edelleenkin vastasi, ettei voi kaikkien toiveita ottaa huomioon. Nainen edelleen vastasi, ettei kyseessä ole toive, vaan kyseessä on hänen terveytensä. Esihenkilö ei välittänyt. Hän näki tässä tilaisuuden rankaista Naista. Hän näki tilaisuuden päästä Naisesta vihdoin eroon.

Hänen toiveensa toteutettiin

Seuraavana aamuna hänen sähköpostissaan oli ilmoitus, että Nainen on jäänyt sairauslomalle! Voi tätä ilon päivää! Hän oli kymmenen kuukautta tehnyt töitä sen eteen ja vihdoin toive toteutui. Vihdoin hän oli onnistunut!

Pari viikkoa myöhemmin hän kuitenkin kuuli, että Nainen oli ollut yhteydessä Päällikköön. Nainen oli mennyt Esihenkilön ohi ja pyytänyt muilta tahoilta apua tilanteeseensa. Nainen oli antanut hänestä huonon kuvan hänen työkaverilleen ja yritysjohdon edustajalle.

Esihenkilö oli muutaman kuukauden takaisen työkykyneuvotteun jälkeen pyytänyt apua henkilöstöhallinnolta. Henkilöstöhallinnosta kerrottiin, että luottamusmies oli ollut Naisen asioilla heihin yhteydessä. Nainen koki epäasiallista käytöstä Esihenkilön osalta. Esihenkilö kertoi, että nainen on aggressiivinen ja vihaa työnantajaa. Että hän on tehnyt kaikkensa Naisen hyvinvoinnin tukemiseksi, mutta Nainen taistelee vastaan. Esihenkilö kertoi, miten kokee epäonnistumisen tunteita työssään. Miten huolissaan hän on alaisistaan ja heidän hyvinvoinnistaan. Hän oli saanut henkilöstöhallinnolta maksusitoumuksen työpsykologille, jotta saisi tarvittavaa tukea esihenkilötyöhönsä.

Kun Nainen oli ollut yhteydessä päällikköön, Päällikkö muisti Esihenkilön hädän. Hän välittömästi alkoi puolustaa Esihenkilöä. Hän sanoi Naiselle, että Nainen voisi joko siirtyä alempaan työtehtävään toisen esimiehen alaisuuteen tai jäädä sairauslomalle, jos ei pysty tekemään töitä siten, miten Esihenkilö ne määrää tehtäväksi. Nainen oli pyytänyt keskustelua hänen työkyvystään, mutta Päällikkö pysyi kannassaan. Jos Nainen ei suostu alennukseen, hän voi jäädä sairauslomalle.

Esihenkilö oli helpottunut tästä tiedosta. Yritysjohto oli tässä hänen puolellaan. Hän oli onneksi hyvissä väleissä kaikkien kanssa ja hän oli kertonut, kuinka huono työntekijä Nainen on. Esihenkilö saisi onneksi asianmukaista kohtelua, vaikka Nainen kertoikin hänestä valheita.

Seuraava askel

Nainen ei kuitenkaan pysynyt sairauslomalla pitkään. Kun hän palasi sairauslomalta, oli Esihenkilöllä ja Päälliköllä jo seuraava toimenpide suunniteltuna: Esihenkilö antoi Naiselle huomautuksen. Huomautuksella ei ollut mitään todellisia perusteita, mutta sillä ei ollut mitään väliä. Nainen oli loukannut Esihenkilöä, joten hän ansaitsi saada huomautuksen, oli se aiheellinen tai ei. Tämä oli ollut Päällikön tahto, olihan Nainen mennyt häiritsemään Päällikköä törkeillä valheillaan Esihenkilöstä.

Nainen ilmoitti olevansa viikon sairauslomalla. Samaan aikaan hän taisteli luottamusmiehen tuella huomautusta vastaan. Jälleen kerran Nainen osoittautui sitkeämmäksi kuin Esihenkilö oli laskelmoinut. Esihenkilö kuuli, että Nainen oli jälleen yrittänyt saada aikaiseksi keskustelua tilanteestaan henkilöstöhallinnon kanssa. Hän jutteli asiasta Päällikön kanssa, joka keksi, että Esihenkilön tulee tehdä Naisesta häirintäilmoitus. Koska Nainen ei sellaista ollut tehnyt, hänet voitaisin leimata syylliseksi koko tilanteeseen, kun Esihenkilö tekee häirintäilmoituksen ensin.

Esihenkilö teki häirintäilmoituksen ja siihen liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin hänelle heti. Naiselle tämä kuuleminen ajoitettiin puolentoista kuukauden päähän, jotta varmasti saataisiin tehtyä hänelle selväksi, ettei häntä haluta kuulla koko asiassa. Kun henkilöstöhallinto ilmoitti Naiselle asiasta, he tekivät selväksi, että Nainen on tässä se ongelma. Hän on kiusannut Esihenkilöä ja kuulemisen jälkeen tullaan tekemään toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Maali

Nainen ilmoitti voimiensa loppuneen ja jatkavansa sairauslomaa pari kuukautta. Suunnitelma toimi! Esihenkilö sai vihdoin tehdä töitä rauhassa! Hänellä oli vihdoin alaisinaan pelkkiä miehiä, joiden hän ei kokenut olevan arvolleen uhka. Jotka eivät samalla tapaa rauhallisesti ja älykkäästi kyseenalaistaneet Esihenkilöä, miten Naisella oli tapana tehdä. Vaikka miesten huutamisesta tulisikin välillä itku, huutamisesta ei tarvitse välittää. Siinä ei ole älyperäisiä argumentteja kyseenalaistamaan Esihenkilön arvovaltaa, ammattitaitoa, älyä ja ulkonäköä. Vaikkei Nainen ollutkaan kyseenalaistanut puheillaan Esihenkilön ulkonäköä, hän teki sen olemassaolollaan. Esihenkilö ei epävarmana ihmisenä sietänyt muita kauniita naisia ympärillään: silloin hän ei saa miehiltä kaikkea sitä huomiota, jonka hän tarvitsee tunteakseen itsensä edes vähän aikaa kauniiksi.

Esihenkilö oli tyytyväinen saavutukseensa. Lopulta kävi ilmi, että hän saisi olla Naiselta rauhassa ainakin seuraavan puoli vuotta. Hän toivoi, että siihen mennessä Nainen tekisi jonkin niin suuren virheen, että hänet saataisiin sen perusteella irtisanottua, kun hän palaa sairauslomalta. Yritysjohdolla olisi onneksi puoli vuotta aikaa keksiä perusteet irtisanomiselle. Esihenkilö kun oli kertonut, kuinka kamala ihminen Nainen on. Onneksi yritysjohto oli kuunnellut Esihenkilöä ja ottanut hänen puheensa tosissaan.

Näin hän oli päässyt epävarmasta tilanteestaan tilanteeseen, jossa hänellä oli laaja tuki ympärillään. Tuntui hyvltä olla tilanteessa, jossa suuri joukko ihmisiä tukee, ymmärtää ja ovat myötätuntoisia.Ammattitaidon määrällä ei ollut enää väliä, kun kaikki tukivat Esihenkilöä Naisen törkeitä hyökkäysyrityksiä vastaan ja tulisivat tukemaan häntä tässä sitten, jos hyökkäysyritykset tulisivat jatkumaan.

Tuntui todella hyvältä, kun vihdoin asiat alkoivat mennä paremmin ja hänellä oli vihdoin tuki koko yritysjohdolta.

Miten kolmiodraamat muodostuvat

Seuraavassa postauksessani avaan tarinan henkilöiden ajatuksia ja tunteita. Tästä käy ilmi, minkä takia hahmot toimivat, kuten toimivat.

http://nnebr.com/miten-kolmiodraamat-muodostuvat/

4

4 thoughts on “Olipa kerran Esihenkilö

  • Nimet näkyviin, ei tällaista tarvitse kestää.
   ManPowerilla on syytä ruveta miettimään, miten vastaa tulevaan huonoon julkisuuteen. Näitä kehnoja työnantajia onkin jo jonkun verran julkisesti paljasteltukin.

   • Mielelläni julkaisisinkin, mutten kaipaa enää mitään ylimääräisiä hyökkäyksiä tähän tilanteeseen.
    Sitten, jos henki menee, on kyllä kaikkien nimet ja teot tulossa julkisuuteen.

  • Hei Netta,

   Kurkkaappa Joe Tippen’s tarina. Hormonaalisiin syöpiin parempia hoitoja on, mm. jo ihan korkea melatonoonihoito (puhdasta voi tilata vaikkapa briteistä) kohottaa selviytymisprosentteja nöyrät 40%

   Nyt paljon haukuttu I v e r m e k t i i n i onpi hurjan nopea ja tehokas syöpähoito.
   Fb fenbendazole and other alternative treatments aikaisemmista postauksista löytyy paljon tietoa molemmista henkiä pelastavista aineista.

   Voimaksi ehdottaisin Joe Dispenzan Gaia sarjoja, youtube videoita, tai kirjoja (ilmaiseksikin äänikirjoina youtubessa, tai tekstinä pdf muodossa).

   Peli ei ole menetetty, paitsi ehkä jos jatkat pelkän läntisen medikalisaation ohjeita…

   Paljon voimia,
   Terkuin parantunut.

Comments are closed.